Жени

Многу жени имаат намера да го променат мажот, но кога ќе го променат веќе не го сметаат за привлечен.

Обиди се со

Денешни девојки

На 12 клинка, на 13 се шминка, на 14 дама, на 15 мама.