Веган

Позади секој успешен веган стои разочарана баба.

Обиди се со

Одговор

Додека да им одговорам на сите на Skype, Gmail, Facebook, Twitter, Whatsapp, Viber, Sms, дојде ...