Срце

Кога некоја жена ќе ти го подари своето срце, оди па ослободи се од сето она што со него оди.

Обиди се со

Денешни девојки

На 12 клинка, на 13 се шминка, на 14 дама, на 15 мама.