Сонови

Ако твоите сонови не те плашат, не се доволно големи.

Обиди се со

Денешни девојки

На 12 клинка, на 13 се шминка, на 14 дама, на 15 мама.