Брак

Државата е институција, а бракот е месната заедница.

Обиди се со

Денешни девојки

На 12 клинка, на 13 се шминка, на 14 дама, на 15 мама.