Сочуство

Како програмер изразува сочуство?
– Прими ја мојата техничка поддршка.

Обиди се со

Состанок

Трпана ја прашува ЦветаЧ – Како помина на состанокот? Раскажувај! – Ужас, маж ли е ...