Сочуство

Како програмер изразува сочуство?
– Прими ја мојата техничка поддршка.

Обиди се со

Заби

Медицинската сестра се наведнала над креветот на еден пациент и му става инјекција. Од позади ...