Сочуство

Како програмер изразува сочуство?
– Прими ја мојата техничка поддршка.

Обиди се со

Тајна

Му прават интевју на некој сточар во планинско село кој имал 100 години: – Кажете ...