Навистина

Wikipedia: Јас знам се!
Google: Јас имам се!
Internet: Без мене не можите!
Струја: Навистина?

Обиди се со

Заби

Медицинската сестра се наведнала над креветот на еден пациент и му става инјекција. Од позади ...