Гризање

Се враќа Трпе од службен пат дома и ја гледа Трпана, па ја прашува:
– Што ти е тоа на вратот?!
– А, ова на вратот? Се гризнав…

Обиди се со

Лов

Трпе отишол на лов и по една недела се јавува дома: – Жено тука се ...