Ќелав

Како се вика лав без коса?
– Ќелав.

Обиди се со

Фраза

Си живеел Адам во рајот сам и Господ му рекол: – Ќе ти дадам жена ...