Фраза

Си живеел Адам во рајот сам и Господ му рекол:
– Ќе ти дадам жена – Ева … И му ја дал!
Од таму доаѓа фразата: – “Да не даде Господ”.

Обиди се со

Семеен скандал

Семеен скандал. Трпана фучи: – Значи Трпе ти можеш да пиеш цел живот едно исто ...