Фраза

Си живеел Адам во рајот сам и Господ му рекол:
– Ќе ти дадам жена – Ева … И му ја дал!
Од таму доаѓа фразата: – “Да не даде Господ”.

Обиди се со

Шминка

Си шетале две крофни по улица и покрај нив поминала една пица. Откако ја одминале ...