Филм

Трпе седи со Трпана дома и ја прашува:
– Кој филм ќе го гледаме вечер?
– Кој сакаш… имам добиено.

Обиди се со

Нумеризација

Што означуваат АБЦДЕФ кај градниците? А – А кај се?, Б – Барем има, Ц ...