Камасутра

– Сине, ај дојди тука!
– Да, тато. – Ти книгата „Кама Сутра“ ја фаќаше ли?
– Да.
– А црташе ли нешто внатре?
– Цртав.
– Ајде сега оди и расплети ја мајка ти.

Обиди се со

Право на глас

– Ало, господине се јавуваме од ДИК, дали вие имате право на глас? – Момент ...