Кафе

– Докторке, може ли да се забремени од кафе?
– Зависи на што седиш додека го пиеш кафето…

Обиди се со

Нумеризација

Што означуваат АБЦДЕФ кај градниците? А – А кај се?, Б – Барем има, Ц ...