Избор

Трпе се соблака и ја прашува Трпана:
– Маче, како сакаш? Анално, орално, вагинално…
– Кога ти ја гледам големината, мислам дека може и венозно…

Обиди се со

Нумеризација

Што означуваат АБЦДЕФ кај градниците? А – А кај се?, Б – Барем има, Ц ...