Глупак

Брачен пар се разведува на суд, судијата го прашува мажот:
– Кои ви се мотивите за развод?
– Жена ми ме нарече глупак.
– При каква околност?
– Се прибирам јас дома а она лежи во креветот со љубовникот. Ме гледа и ми вика “Гледај и учи како се е*е жена, глупаку еден!”

Обиди се со

Нумеризација

Што означуваат АБЦДЕФ кај градниците? А – А кај се?, Б – Барем има, Ц ...