Камера

Чак Норис има видео од создавањето на првата камера.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.