Фејсбук

Чак Норис се додал сам себе на фејсбук.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.