Џамлии

Што прави Чак Норис со планетите?
– Игра џамлии.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.