Бесилка

Кога Чак Норис игра бесилка, он одлучува кој е зборот.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.