Дома / Gif

Gif

Реакција #443

кога треба да одиш на работа, а снегот сеуште не е исчистен од улиците…

Повеќе...